Permakultúra je dizajnérsky systém. Je to systém pre trvalo udržateľný život na Zemi, ktorý prináša úžitok všetkým organizmom.

Pestovanie a spracovanie jedla

Z Permaculture

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prehľad odkazov

Poučenie z krízy v Argentíne
 • Niekoľko ovocných stromov, nejaké zvieratá, ako sú sliepky, kravy a králiky a malý sad postačovali na to, aby boli niekoľko svetelných rokov pred tými, čo žijú v mestách.


Michael Snyder
 • naučiť sa dopestovať si vlastné potraviny


Poučenie z Malej doby ľadovej (1315-1850)
 • Největším problémem zemědělství totiž nebyly chladnější teploty, nýbrž více horších bouří, více deště, nečekaná sucha, těžko odhadnutelné počasí a jeho celková nepředvídatelnost. Na konci Malé doby ledové byli severoevropští zemědělci adaptováni na nepředvídatelné počasí.
 • Model odolného zemědělství (Základní rysy zemědělství adaptovaného na Malou dobu ledovou byly tyto:)
  • Zemědělství bylo mnohem rozmanitější.
  • Více se rozšířil hrách, fazole a jiné bobovité plodiny.
  • Zvířata byla mnohem důležitější než dříve.
  • Lidé pěstovali mnohem více zeleniny.
  • V pozdější etapě Malé doby ledové sehrály ústřední roly brambory.
  • Vznikl globální trh. Mnoho zemědělců dodávalo svou produkci primárně na trh.
  • Lov, rybaření a sběr hub, lesních plodů či planých rostlin
  • Sad se stal nezbytnou součástí malých statků.
  • Jeden či více členů rolnické rodiny ovládali řemeslo či nějakou jinou dovednost, díky níž nebyla rodina totálně závislá na zemědělství.

Středověk byl hospodářsky extrémně orientovaný na soběstačnost. Autarkní nezávislé statky, soběstačné kláštery a vesnice pro něj byly typické. Výměna části této soběstačnosti za možnost nákupu lokálně nedostatkového zboží na trhu nepochybně posílila odolnost zemědělců Malé doby ledové.

Dnes máme ovšem opačný extrém. Samozásobitelství hraje v ekonomice rozvinutých zemí zanedbatelnou roli. Většina lidí je závislá na nakupovaných potravinách, které proudí z průmyslových agropodniků do supermarketů přes rozkolísané globální trhy. Selže-li z nějakého důvodu globální trh nebo průmyslové zemědělství, dostupnost potravin může být náhle a drasticky omezena. Zdá se být proto prozíravé vyvažovat dnes tento extrém posilováním soběstačnosti a příklonem k samozásobitelství.


Chris Martenson

Potom, čo sme si vybudovali zásoby potravín, bolo naším ďalším krokom zvýšiť lokálne zdroje jedla. Medzi naše primárne lokálne zdroje rátame farmárov produkujúcich mäso a surové mlieko a naše komunitou podporované poľnohospodárstvo ( dobre vysvetľuje túto tému Alter-Nativa).

Posledných 6 rokov sme si pestovali zeleninu na záhradke. Dá sa povedať tak na úrovni koníčka. Pýtali sme sa organického farmára čo by poradil aby sme zrýchlili naše učenia sa. Odpovedal že nie, že pre každého platí 10 rokov. Skúsenosti sa nedajú nahradiť. Každý rok prinesie iné poveternostné podmienky a podobne. Z toho dôvodu je dôležité proste začať.

Odporúčame vám zaobstarať si nástroje a semienka z miestneho záhradkárskeho obchodu.


 Juraj Mesík 
 • Dlhodobou stratégiou je chov domácich zvierat, sliepok, pestovanie ovocia a zeleniny. Venujte sa permakultúre, hľadajte núdzové riešenia (pestovať zeleninu môžete aj v interiéri a v meste).


Geoff Lawton (učiteľ permakultúry)

"Neobávajte sa kríz ale naučte sa ako budovať trvalo udržateľné systémy"

 1. Získajte istotu prežitia s pomocou systému permakultúrneho dizajnovania.
  1. budovať produktívny trvalo udržateľný systém podľa vzorov z prírodných ekosystémov
  2. jedlý les - neuveriteľne cenný, lebo má dlhodobú bezpečnosť!


Peter Bane (učiteľ permakultúry)

Teraz potrebujete záhradu, pre rastliny i malé zvieratá.


 • dôraz na trvalky a spoločenstvá rastlín (trvalky majú veľa výhod, napríklad čakajú podľa počasia, u jednoročných to musíme odhadnúť my
 • neustále budovať pôdu, mulčovaním - odrezané a vytrhnuté listy, burinky, konáriky klásť na zem ("chop and drop")
  • takto budujeme pôdu bohatú na humus, ten drží automaticky viac minerálov, má dobrú štruktúru.
  • náhle to všetko po takých troch rokoch zafunguje
  • pôdu udržujeme vždy zakrytú, drží to vodu, je tam chlad
 • rastliny sadíme i zberáme každý deň - je to nový typ správanie sa, treba si na to zvyknúť, stále to robiť, dať-brať, sadiť-zbierať, sledovať čo je práve k dispozícii - záhrada vás dokáže živiť skoro každý mesiac (podľa podnebia)
 • nadbytok spracujeme


Zdroje informácií

 1. príbeh o prežití I.(SK)
 2. príbeh o prežití II.(SK)
 3. surviving argentinas economic collapse part 1-3
 4. permakulturní zahradničení v době klimatické změny
 5. Nezdolny zahradnik
 6. Geoff Lawton, Prežiť nadchádzajúce krízy (surviving the coming crises)
 7. Permaculture with Peter Bane - Preparing for an Uncertain Future EN
 8. Chris Martenson Growing and Preserving Food
 9. 10 practical steps
 10. www.mesik.sk Ako prežiť katastrofu? Čo si pripraviť do zásoby? Radí odborník
Osobné nástroje
title