Permakultúra je dizajnérsky systém. Je to systém pre trvalo udržateľný život na Zemi, ktorý prináša úžitok všetkým organizmom.

Úspešné prírodné ekosystémy v pôdotvorbe - naše vzory

Z Permaculture

Prejsť na: navigácia, hľadanie


Preštudovali ste si kapitolu koncepcie a témy permakultúry, jednu z najdôležitejších tém pre úspech tvorby trvalo udržateľných systémov. Spomente si na film Prežiť nadchádzajúce krízy z prvej lekcie Kurz ku krachu, a pozrite si filmy Kontrolný zoznam pri nákupe nehnuteľnosti, Hojnosť na piatich akroch, Absolútna hojnosť kde uvidíte v obraze ako vyzerajú imitácie pôdotvorných ekosystémov. Všímajte si prosím schválne tie prvky, ktoré imitujú pôdotvorné ekosystémy, ako je to vysvetlené v kapitole koncepcie a témy permakultúry.

Domáca úloha:

Napíšte mi prosím, či súhlasíte so mnou, že ak budeme postupovať v dizajne podľa koncepcie a náš dizajn sa bude opierať o výber z úspešných prírodných prvkov, že je to parádny zdroj nápadov na prepojenie ochrany prírody s človekom.

Mne vychádzajú z toho napríklad tieto námety:

  • C3 vodné nádrže - mokraďné biotopy, ostrovy, trstina - rôzne druhy vtáctva, vážok a obojživelníkov
  • C7 diverzita krovín a stromov - aj s cieľom pritiahnuť vtáctvo
  • C12 pásy jedlého lesa pod zasiakavacími kanálmi x vtáctvo
Domáca úloha pre špecialistov:

Predstavte si, že ten film je natočený u vás, kde to dobre poznáte. Vymyslite si taký pozemok, predstavte si ho možno aj za pomoci mapy. Preneste tie krajinné štruktúry k vám.

Vidíte už tie vzácne druhy vo vašej predstave? Čo tak napísať, ktoré ohrozené druhy, či natura2000 druhy už nejakým spôsobom využívajú tento kúsok krajiny?

Je už medzi nimi aj váš obľúbený druh? Je tam? Bude tam? Môže tam byť? Ak nie, čo mu chýba?

Cítite vo vzduchu tú príležitosť?, šancu mať takú ukážku čo vás živí, chráni a ľudia to budú chcieť kopírovať? A keď to okopírujú, viete čo sa stane? Už im nemôže byť ľahostajná príroda - však už to nie je nepriateľ ale sú to "elementy" čo ich ak nie priamo živia, tak určite tvoria súčasť diverzity ktorá vedie ku stabilite a tá ku úrodnosti a vďaka dizajnu k potenciálnej produktivite!

Osobné nástroje
title