Permakultúra je dizajnérsky systém. Je to systém pre trvalo udržateľný život na Zemi, ktorý prináša úžitok všetkým organizmom.

Permakultúra na veľkých priestoroch

Z Permaculture

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Loess Plateau

Permakultúra sa zaoberá makropriestorom a degradovanými oblasťami. Primárny príklad je Loess Plateau v Číne. Vodný cyklus sa podarilo prečistiť, eróziu redukovať a produkciu hospodárenia zvýšiť o 40%. Zdokumentoval John D. Lui.

Pred 15 rokmi to bola jedna z najchudobnejších oblastí Číny, na 90% opustená, dnes znovu na 40% využívaná, projekt bo založený na dobrom dizajne, vychádza 10000-14000 dolárov na ha, ako podotkol Geoff Lawton - čo je pomerne lacné. Dnes je tam ekosystém v opravnom štádiu, zdravie ľudí sa zvýšilo.

Vodný režim bol typické pre degradované oblasti suchá sa striedali s prudkými dažďami a dnes je voda konštantá.

Jeden z prvých krokov bolo že sa na určitý čas zastavilo voľné pasenie, stáda boli udržiavané na mieste a kŕmené. Vrcholy kopcov boli zalesnené, v údoliach bolo rozhodnuté takto:

  • prudký svah so sklonom nad 20 stupňov bol zalesnený prírodným lesom ako biologické rezervácie
  • svah so sklonom menej ako 20 stupňov bol zalesnený ako les na drevo a jedlo
  • mierne svahy a roviny s 2stupnami boli vybudované ako terasy alebo políčka.
  1. The Lessons of the Loess Plateau 1/6
  2. The Lessons of the Loess Plateau 2/6
  3. The Lessons of the Loess Plateau 3/6
  4. The Lessons of the Loess Plateau 4/6
  5. The Lessons of the Loess Plateau 5/6
  6. The Lessons of the Loess Plateau 6/6

alebo dlhšia verzia

Loess Plateau ďalšie štúdie vo filmovom spracovaní

Zazelenenie púšťe - Jordánsko

Link na text s videom na stránke Permaculture Research Institute Australia

Amerika pred Kolumbem

Osobné nástroje
title