Permakultúra je dizajnérsky systém. Je to systém pre trvalo udržateľný život na Zemi, ktorý prináša úžitok všetkým organizmom.

Pôda na Slovensku 2014

Z Permaculture

Prejsť na: navigácia, hľadanie

pán Anton (ostrovba@gmail.com) prispel do diskusie k otázke otvoreniu trhu s pôdou na Slovenku 2014:


  • Pripomienky k pripravovanému zákonu:*

A. Trh s poľnohospodárskou pôdou je veľmi citlivá komunita a strategicky významná pre fungovanie a chod štátu, pre rozvoj zamestnanosti, pre potravinovú bezpečnosť štátu, pôda, voda vzduch sú najcennejšie kategórie života vyžadujúce si mimoriadne citlivý prístup a ochranu.

B. V navrhovanom znení zákona vidím hlavný problém v týchto bodoch:

4 Ak predávajúci aj po zverejnení na webovom sídle ministerstva preukáže, že žiadna osoba spĺňajúca podmienky podľa odseku 3 neprejaví záujem o kúpu poľnohospodárskej pôdy za cenu v mieste obvyklú, poľnohospodársku pôdu môže nadobudnúť osoba, ktorá vykonáva najmenej tri roky poľnohospodársku výrobu ako podnikanie bez ohľadu na miesto podnikania. 5 Nadobudnúť vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy môže aj fyzická osoba, ktorá je členom, spoločníkom, akcionárom alebo zamestnancom právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, spĺňajúcich podmienky podľa odsekov 2 až 4, a ktorá má u týchto osôb poľnohospodársku výrobu v pracovnej alebo funkčnej náplni, najmenej tri roky.

  • Ak by sa prijal v takomto znení, tak pôdu môže nadobudnúť prakticky každý.

Navrhujem preto upraviť tieto články nasledovne:* 4. Ak predávajúci aj po zverejnení na webovom sídle ministerstva preukáže, že žiadna osoba spĺňajúca podmienky podľa odseku 3 neprejaví záujem o kúpu poľnohospodárskej pôdy za cenu v mieste obvyklú, poľnohospodársku pôdu môže majiteľ prenajať na dobu maximálne 20 rokov za podmienok stanovených vykonávacou vyhláškou MP. Ak záujem o prenájom nie je a vlastník nepoberá žiadne dotácie a výhody ohľadom predmetnej pôdy, tak vlastník nemusí platiť daň z nehnuteľnosti, prípadne iné odvody s tým súvisiace. 5 Nadobudnúť vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy môže iba fyzická osoba. Pôdu do vlastníctva môže nadobudnúť aj fyzická osoba, ktorá je členom, spoločníkom, akcionárom alebo zamestnancom právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, spĺňajúcich podmienky podľa odsekov 2 až 4, a ktorá má u týchto osôb poľnohospodársku výrobu v pracovnej alebo funkčnej náplni, najmenej tri roky. Táto fyzická osoba musí tiež spĺňať body 2 a 3 tohto zákona.

  • § 5 úplne vypustiť.* Neguje všetku snahu prejavenú v bode 2 a 3 o podporu

hospodárenia na pľnopôde našich poľnohospodárov.


A teraz *ďalšie poznámky do diskusie*, prečo uvolniť bezhlavo trh s pôdou je trestuhodné:


Veľmi pravdepodobne sa bude opakovať scenár s výpredajom našich firiem, bánk, poisťovní... Dnes má len Bratislava údajne 3000 bezdomovcov, čo si myslím že je priamy dôsledok straty možnosti zamestnania našich ľudí v priemysle a následné osobné tragédie (strata zamestnania, alkohol, rozvrat rodiny, odchod na ulicu - troska osobnosti ešte nedávno možno živiteľa rodiny, zručného zámočníka, obrábača kovov...) Podobný scenár sa dá očakávať predajom ďalšieho výrobného prostriedku - pôdy do rúk chamtivých zahraničných spoločností a jednotlivcov.

Slovenská verejnosť, majitelia pôdy, nie sú dostatočne pripravení na tento akt, resp. mnohí si neuvedomujú dôsledky tohto kroku pre budúcnosť Slovenska. Pôdu budú skupovať predovšetkým bohaté zahraničné firmy/osoby mnohokrát za špekulatívnym účelom. Chudobní vlastníci sa pôdy predajom vzdajú za relatívne nízke ceny, ale hlavne znemožnia si tým navždy prístup k nej, k jej využívaniu, k spravovaniu svojej krajiny, prostredia v ktorom žijú a to aj pre svoje potomstvo.


Link:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6790&langEID=1 http://www.denik.cz/hoffmanuv_denik/pohrdani-pudou-20140115.html http://www.ved.sk/RC.poda.predaj.htm

http://www.sppk.sk/index.php?start&pl=90&article=3836 http://aktualne.atlas.sk/print.xml?path%5Barticle%5D=bulhari-si-predlzuju-zakaz-predaja-pody-cudzim-my-uz-nemozeme http://zivot.azet.sk/clanok/15221/biznis-s-podou-prinesie-novy-zakon-zasah-do-vlastnictva.html http://ekonomika.sme.sk/c/6949606/cudzinci-co-chceli-uz-podu-skupili-stat-im-to-teraz-ulahci.html http://www.teraz.sk/ekonomika/poda-nakup-cudzinci-novela/69593-clanok.html


Články:

Pripravuje sa najväčšia krádež na Slovensku

Za 20 rokov histórie Slovenska tomuto mladému štátu kraľovali rôzne vlády. A aj keď sme vždy volili to menšie zlo, kradlo sa vždy viac a viac. Na začiatku to bol štátny majetok a štátne podniky. Keď sme si mysleli, že už nie je čo ukradnúť, začali sa kradnúť priamo peniaze, či už vo forme dotácií, eurofondov alebo získavaním štátnych zákaziek pomocou klientelizmu a korupcie. Potom nás prekvapili záujmové a finančné skupiny, ktoré sa cez zaplatených politikov a štátnych funkcionárov vedia dostať k majetku o akom sa bežnému človeku ani nesníva. Kauza Gorila je pri tom len špička ľadovca, ktorá nám ponúka ukážku toho, čo sa deje za oponou. Máte dnes pocit, že už nie je čo kradnúť? Ak áno, mýlite sa. Ale teraz sa začne kradnúť vo veľkom a nie len štátne. Súčasná vláda Róberta Fica prijala zákon o pozemkových spoločenstvách [1], ktorý umožňuje rozkradnúť súkromné pozemky v pozemkových spoločenstvách. Zákon definuje všetky pozemky ako jednu vec (spoločná nehnuteľnosť) a každý z členov spoločenstva má práva a povinnosti podľa podielu na spoločnej nehnuteľnosti. Tento zákon však prináša ešte zaujímavejšiu novinku. Pozemok zo spoločnej nehnuteľnosti môže byť oddelený a prevedený na iného vlastníka len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Uvedieme si príklad ako jednoducho môžete prísť o vlastný pozemok. Predstavte si, že máte pozemok o rozlohe 10 hektárov. Vy ste majiteľ zapísaný na liste vlastníctva a donedávna ste iba vy mohli rozhodnúť o tom, či pozemok predáte. Pozemok sa však nachádza v lesnom spoločenstve, ktoré tvorí spolu 100 hektárov lesa. Máte teda hlasovacie právo v podiele jedna desatina (1/10). Vo vašom lesnom spoločenstve začne skupovať podiely Špekulant až dosiahne nadpolovičnú väčšinu podielov, napr. šesť desatín (6/10). Špekulant zvolá valné zhromaždenie, na ktorom odhlasuje oddelenie vášho pozemku a jeho odpredaj vlastnej súkromnej firme. A samozrejme za cenu, ktorú si Špekulant odhlasuje. Vy ako jediný vlastník pozemku s tým nemôžete nič urobiť. Pod týmto zákonom sú podpísaní Ivan Gašparovič, Pavol Paška a Róbert Fico (spomeňte si na to pri najbližších voľbách). Tento zákon umožňujúci odčleniť časť zo spoločnej nehnuteľnosti je platný iba od 1.5.2013 a už 20.5. 2013 chcela spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR) vymeniť svoje pozemky v chránenom území za pozemky na ktorých má postavené zjazdovky [2]. Áno, tá spoločnosť TMR ktorej akcionárom je J&T. Áno, tá J&T, ktorá má blízko k vláde Róberta Fica a ešte bližšie k milionárovi Jánovi Počiatkovi. 24.5. predložila vláda do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny [3], ktorá okrem iného rieši aj náhrady za obmedzenie hospodárenia pre súkromných vlastníkov. V návrhu sa uvádza: "preferovať sa má zámena, zmluvná starostlivosť, výkup a nájom" . Novela ako šitá na mieru spoločnostiam J&T a TMR.

A aby náhodou do šafárenia so štátnym niekto nekecal, prejde kompetencia vyhlasovať chránené územie z ministerstva a obvodných úradov na vládu. Uveďme si príklad, ako to môže skončiť. Finančná skupina lacno kúpi pozemok v chránenom území (alebo nechránenom, však vláda ho za chránený môže kedykoľvek vyhlásiť). Pozemok bude lacný pretože sa nachádza na zle prístupnom mieste, môže ísť o skalný štít bez akejkoľvek možnosti na pozemku hospodáriť. Následne bude žiadať vládu, aby finančnej skupine zamenila ich pozemok za iný, samozrejme na lukratívnom mieste, kde je možné stavať chaty a zjazdovky. Zámena sa uskutoční, ako inak, v pomere plochy: "meter za meter". Položte si ruku na srdce. Môžete bez obáv povedať, že naša vláda predsa chráni záujmy občanov a nie záujmy finančných skupín? Toto by predsa nikdy nedovolila. A ak by sa veľké projekty finančnej skupiny mali stavať na cudzích pozemkoch, bude o vyvlastnení rozhodovať už iba vláda [4]. Nepripomína Vám toto obdobie spred 60 rokov? A čo ak by niekto chcel vidieť pod pokrievku a nedajbože využiť demokratický zákon o slobodnom prístup k informáciám? Nie dlho. Už dnes sa pripravuje novela tohto zákona, ktorá jeho možnosti zredukuje [5].

Slovensko má rozlohu 49 035 km2 z čoho 40,6 % tvoria lesy [6]. Takže dnes má vláda a teda finančné skupiny a špekulanti v rukách budúcnosť 1 990 821 hektárov (zatiaľ) nášho územia. Ešte stále si myslíte, že už nie je čo kradnúť? Odkazy Zákon NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách http://byvanie.pravda.sk/real itny-trh/clanok/281212-tatry-mountain-re sorts-navrhla-statu-vymenu-pozemkov/ Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov http://www.ta3.com/clanok/102 0191/smer-chce-aby-o-vyvlastnovani-rozho dovala-uz-len-vlada.html http://www.sme.sk/c/6816508/f ico-chce-tri-silne-kraje-bratislava-nema -mat-vlastny.html#ixzz2Uby8hz3chttp://www.vedavyskum.sk/lesnicko_-_drevarsky_komplex/lesne_hospodars tvo

Už pred časom som vás varoval, že priať si boľsevikov a pritom presadzovať osobné a investičné hľadisko na báze "KRV a PôDA" je samodeštrukciou. Narážam na tých, ktorí prechovávajú prílišnú lásku k tejto vláde(všeobecne k akejkoľvek z doterajších partokracii) a pritom veria, že ich pozemkov sa táto samovražedná láska nedotkne. Zatiaľ je to len v tomto štádiu, no myslím, že časom fin. skupiny začnú mať chúťky na súkromné pozemky a preto bude najlepšie k ním prichádzať cez zvyšovanie daní v časoch recesie. Áno, môžete si povedať, že tieto dane určujú mestá a obce. No ak vláda "demokraticky" dvíha dane a odvody pre svojich poddaných, potom logicky poddaným ostáva menej, ako aj obecnej správe, ktorá tiež pristúpi na toto zvyšovanie, aby vykryla straty. Takto sa postupne viac a viac ľudí môže dostávať do patovej situácie ohľadom neudržateľnosti vlastných pozemkov a nehnuteľností. Môžete to tiež nazvať pomalým varením žaby. Admin, výborný článok.

Neviem čo sa ešte musí stať, aby sa aspoň časť ľudstva začala prebúdzať. Ja sa vo svojom okolí stretávam väčšinou len s nezáujmom, apatiou, ľahostajnosťou a to aj napriek tomu, že na ľudí nijako netlačím. Je až zarážajúce len o aké čurákoviny sú ľudia ochotní sa zaujímať a to aj napriek vážnosti doby. Je to frustrujúce, keď sa človek takmer nemá s kým porozprávať o normálnych veciach.

Článok je to dobrý, ale dovolím si ho ešte rozvinúť. Kradnúť sa bude dovtedy, pokiaľ bude existovať tento štátny, teda akýsi vraj právny systém. Myslím tým- demokracia , ktorá v dnešnom podaní funguje už len pre tých, ktorí ovládajú túto planétu a nás všetkých. Naši politici, ktorí sedia v poslaneckých laviciach už dlhšiu dobu, vedia veľmi presne ako sa majú správať ak sa dostanú do koalície, ktorá má 4 roky vládnuť. Im je už jasné čo majú urobiť aby sa dostali k peniazom. Musia totiž plniť určité záväzky voči EU, teda súhlasiť s ich podmienkami za každú cenu. Samozrejme že sľuby občanovi sú na poslednom mieste. EU im za to privrie oko nad ich prehreškami, ba zastane sa ich. Tak sa dostanú do EU ako europoslanci a musia byť poslušný a majú sa dobre. na úkor svojho občana a štátu. Veď rodina je najhlavnejšia inštitúcia podľa kresťanov a národ tým pádom ide za plot. Je to krátkodobá výhoda, ktorá skončí hneď potom ako celý národ bude ožobračený z ich zlým rozhodnutím. Potom aj pre nich nastane plač pre oči. Ak sedia v parlamente, funguje to systémom politik - podnikateľ, teda dám ti peniaze na tvoju kandidatúru a ty mi potom dáš zákazku. Celý tento systém je založený na podplácaní, braní úplatkov, kradnutí a podvádzaní. Preto jednotka proti organizovanému zločinu a kontrolné úrady- to sú len divadlá pre občanov, rovnako ako voľby. Ako správne uviedol admin: na rade sú lesné pozemky a potom už len voda a vzduch. No a potom nastane ten krach celého systému, kedy príde NWO. Že to celé je už blízko, tak to si môžete domyslieť. Preto-zoberte si pôžičku, ..lebo im sa to páči a preto sa to má páčiť aj Vám?


Vykrádanie pozemkov J&T a inými špekulantmi je len medzistupeň. Pozemky napokon skončia v zahraničných rukách - krajina bude okupovaná už aj de jure. samozrejme nejedná sa len o lesy a urbáre. po komasáciach = PPÚ = projekty pozemkových úprav,(zatiaľ boli vykonané asi na 10% územia), tí, čo si nevyžiadali svoju pôdu do vlastného užívania, a nechali ju v družstve, sú na tom rovnako. družstvo (poľnohospodársky podnik) sa stáva podobným spoločenstvom ako urbár, tj pozemok majiteľa už nie je presne zamerateľný a je súčasťou veľkej parcely podobne ako je to uvedené v článku tých 100 ha. a pokiaľ vedenie poľnohospodárskeho podniku získa nadpolovičný súhlas (podľa plochy podielu) môže sa rozhodnúť predať celé pole napríklad holanďanovi. a majiteľ si už ani neprdne. jasajme, máme slovenský štát!

Read more: http://dolezite.sk/Pripravuje-sa-najvacsia-kradez-na-Slovensku-kEx35X.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook#ixzz2W4lCU1hv

Osobné nástroje
title