Permakultúra je dizajnérsky systém. Je to systém pre trvalo udržateľný život na Zemi, ktorý prináša úžitok všetkým organizmom.

Metódy v permakultúre

Z Permaculture

Prejsť na: navigácia, hľadanie


Obsah

Analýza elementov

Permaculture chicken
Pripomenieme si, že elementy sú rastliny, zvieratá a štruktúry. Každý element vyžaduje vstupy, ktoré sú zabezpečené systémom a výstupy sú využité systémom. My musíme definovať každý element. Najčastejší príklad sú sliepky, no takú istú definíciu urobíme pre každú rastliny, zviera či štruktúru. O každom elemente pozorne premýšlame.

Každý element nech má 3 využitia.

Každý element má:

 • potreby
 • správanie sa
 • produkt
 • vrodené, vlastné charakteristiky
  • ..napr. charakteristika hniezdenie


Pozrite si podrobnejší text analýzy elementov -> Sliepky.

Ak sliepkam zabezpečíte všetky ich potreby, bude sa im dobre dariť. Vašou ďalšou úlohou je zapojiť ich do systému tak, aby iné elementy systému poskytovali potreby elementu "sliepky". Ak s niektorými potrebami budeme mať problém tak skúste zmeniť spôsob, ako budete využívať sliepky vo vašom systéme.

Rovnako je to s každým elementom, či je to rastlina, zviera či štruktúra. Áno, sú typy štruktúr ktoré sa nehodia do tropického podnebia, iné zas do chladného. Predtým, než do svôjho dizajnu pridáme element, preskúmame jeho potreby, produkty a veľmi pozorne jeho vrodené charakteristiky.

Toto je spôsob ako uvažovať. Nie je nutné aby ste si sadli a každému elementu urobili úplnú analýzu. Niekto to môže chcieť, je to zaujímavý proces. Mnohí dizajnéri však urobia analýzu v duchu. Tieto informácie o jednotlivých elementoch sa naučíme tým, že ich budeme implementovať do našich systémov, pretože my sme zodpovední za naplnenie ich potrieb a využitie ich produktov a funkcií. My vyberáme plemeno podľa ich charakteristík. My sme zodpovední, lebo my dostaneme vvýsledok. Čím lepšie to spravíme, tým viac budeme mať vajíčok, kuriatok a mäsa, tým hodnotnejší bude trus, tým lepšie využijeme ich funkcie. Ak začneme uplatňovať tento spôsom myslenia a prístupu ku každému elementu, ktorý si zvolíme, .. pričom je nekonečno variácií ako to využiť .. dostaneme sa do veľmi pozitívneho smerovania. Dosiahneme stále lepšie výsledky, nie je to hneď perfektné ale je to proces učenia sa.

Spojenia medzi elementami

Pozreli sme sa na elementy z pohľadu čo vyžadujú a čo potrebujú. Ďalší pohľad je, kam umiestniť element, aby vznikli užitočné spojenia s inými elementami. Napríklad sklon - vieme určiť ktorým smerom sa budú pohybovať živiny, alebo ak treba prenášať kopy niečoho, lepšie je využiť gravitáciu a kotúľať dole kopcom.

Počet návštev potrebných za rok pre element

Dobrým vodítkom pre umiestnenie elementov je analyzovať počet návštev potrebných vykonať za určitý čas, napríklad za rok.

Sliepky vyžadujú 800 návštev za rok, každý deň 2 návštevy, plus 100 iných, ako čistenie, vyháňanie predátora, vyčistenie, starostlivosť sa o mladé.

Počet návštev ovplyvní pozíciu elementu.

Príklad - sliepky zohrievajú skleník alebo fóliovník, napríklad vo fóliovníku máme drevené stoly, na ktorých máme nádoby s rastlinami a dole vo vnútri môžu hradovať sliepky alebo, zadná strana je spoločná, sliepky sú nižšie a cez otvor ide teplo dnu.

Príklad - zabránennia produktu elementu: Slamenné obydlie pre sliepky zabezpečí, že nie je počuť ich hlasy.

Stromy určené na dosky navštívime len 5x za rok.

Orientácia

Orientácia ku slnku, ako zdroju energie a svetla, je podstatná.

Súbor:OrientaciaPologuleZeme.JPG

Ohrev slnka po noci z východu je oveľa jemnejší, než popoludní k večeru. Pritom uhly voči slnku sú tie isté. V studenej miernej klíme preto dizajnujeme smerovanie domu južne a súčasne mierne na západ. V teplejších oblastiach miernej klímy takisto južne ale mierne na východ.

Orientácia silno ovplyvňuje dizajn, rôzne elementy vyžadujú rôznu formu ohrevu. Pri dizajnovaní smerovania elementov voči slnku berieme do úvahy súčasné podnebie. V extrémne horúcej klíme sa snažíme mať slnko zatienené, v trópoch hlavne počas obedňajších hodín.

To sa netýka len domu ale aj pozície našich zvierat. Obzvlášť na to musíme dbať, ak sa snažíme mať širokú škálu druhov, niektoré budú uprednostňovať horúce mikroklimatické podmienky a iné chladnejšie.

Sklon

Čím strmšie, tým je práca ťažšia. Vyžaduje oveľa väčšiu presnosť dizajnu a tiež stúpajú náklady. Svah od 18. stupňov a viac je vhodný už len pre lesné systémy, ktoré ho stabilizujú. Terasy sú nesmierne pracné.

Pri dizajnovaní berieme do úvahy možnosti ako nám ich poskytuje premenlivosť svahu v kombinácii s orientáciou voči slnku, rozmiestňujeme podľa počtu vyžadovaných návštev a potrieb a produktov elementov. Držíme sa pritom konceptov a to nám zaručí, aby sme ľahšie dosiahli úspech.

Toto je náš štartovací bod. Aj to veľký krok, pretože smerujeme k väčšej diverzite, ktorá nám zabezpečí mnohorakosťou produktov a vzťahov väčšiu stabilitu. Nutkanie, že však nám stačí jednoduchý systém, pár sliepok, že si vystačím mulčovaním, že si kúpime organické hnojivo, že jednoduchší systém bude ľahšie riadiť, že nie je nám treba veľkú pestrosť chovaných druhov. Mnohoročná skúsenosť praktikujúcich na permakultúrnych pozemkov však hovorí, že čím viacej druhov hnoja máme k dispozícii, tým je to ľahšie. Vyzerá, že musí byť ťažšie starať sa o viacero zvierat, ale nie, dostávame viacero výhodných prvkov. Aj v záhrade, čím viac máme plodín, tým je to ľahšie. Veľa rôznych elementov produkuje rôzny trus a rôzne listy, plody a tým si navzájom elementy produkujú živiny a výhodou pre človeka je nižšia potreba údržby. Veľká pestrosť konzumovateľných produktov je ďalšia výhoda pre človeka. Dôležitou výhodou je, že rôzne funkcie elementov nahrádzajú ľudskú prácu. Hydina vie nielen lepšie hrabať ako človek ale robia to radi. Kravy dokážu využiť viac ako 30 000 rôznych druhov rastlín ktoré človek zužitkovať nevie. Oni ich pritom premenia na mäso, mlieko, teliatka a služby. Aj keď budeme mať kravu na mlieko si vieme uľahčiť, necháme si aj teliatko a zdieľame si navzájom mlieko, ale iné služby nám bude poskytovať stále, každý deň získame pol vedra kvalitného hnoja.

Služby rôznych elementov vieme využiť ako príprava na zmenu využívania zvolenej časti pozemku, napríklad pripraviť plochu na výsadbu jedlého lesa.

Dôležité je dívať sa na vec ako na premeny energie.

Môže sa zdať komplikované dizajnovať také množstvo elementov. Začína to analýzou a premenou informácií a znalostí na porozumenie dizajnu.

Toto je cesta, akou tvoríme tieto veľmi zaujímavé a špeciálne systémy.

Zóny

Keď už vieme tieto veci o analýze elementov, o analýze počtov návštev, o analýze orientácie voči zdroju energie - slnku, analýze svahu, tak vieme prečo je dôležite vedieť informácie o elementoch. Pracujeme s prírodnymi prvkami. Brať do úvahy svah, gravitáciu, orientáciu voči slnku - to všetko je o prírode a je to prirodzené. Tok vody a živín, to sú všetko prírodné udalosti. Neprirodzené sú veľke zásahy svahu, neprirodzené sú veľké zásahy v orientácii, nie je možné zmeniť uhol dopadu slnečných lúčov, nie je možné zmeniť miesto východu slnka v rôznych častiach roka.

To sú konštanty.

Konštantou sú uhly dopadu lúčov slnka na obed uprostred leta a na obed uprostred zimy. Miesta východu a západu slnka v rôznych ročných obdobiach. Tieto fakty o slnku a jeho dráhe v rôznych klímach a rôznych ročných obdobiach sú veľmi dôležité a nemenné informácie. Trochu komplikované je to pri rovníku. Na rovníku je slnko pol roka na južnej a pol roka na severnej pologuli. V dňoch rovnodennosti prechádza na obed kolmo nad rovníkom. V marci 22. a septembri 22. V trópoch, čo je medzi 23.3 stupňom s.š. a 23.3 stupňom j.š., medzi rovníkom a obratníkom raka/kozorožca sa slnko nachádza dva krát v priebehu 6 mesiacoch na obed kolmo. Je to medzi dňom rovnodennosti a prostriedkom leta. Ak je slnko kolmo na obed, následkom je letné obdobie dažďov v trópoch.

Ak toto vieme, vieme s tým plánovať a prispôsobiť. Všetky tri hlavné klimatické zóny, mierne podnebie, suché a tropické - majú svoje špecifiká, úplne odlišné v každom z nich, všetko je iné.

Mapa

dôležitý nástroj dizajnéra, mapa nám povie kde sú hranice pozemku, ako idú vrstevnice. Vidieť vrstevnice na mape nám dáva predstavu o tom, aký tvar má krajina. Dáva nám možnosť vidieť ako vyzerá krajina aj za hranicami skúmaného pozemku.

.. z mapy vyčítame mnoho informácií, dnes existujú google mapy, street view, historické mapy, katastrálne mapy, plus vrstvy Geografických informačných systémov - tzv. GIS vrstvy, obsahujúce ďalšie množstvo informácií (pôda, geolǵia, vegetačný pokryv) sú veľmi silným analytickým nástrojom.

.. je to ľahšie než kedykoľvek predtým.

Pozor ale mapy nenahradia osobnú návštevu územia, bez návštevy nie je možné z mapy všetko vyčítať! Napríklad vietor, vzácne druhy zvierat, rastlín či biotopy, štruktúry, geologické zvláštnosti - to nevidíme na mape.

Treba, aby sme sa naučili pracovať s mapou, aby sme vedeli zistiť a zakresliť:

 • Sektory
 • Zóny
 • Sektory energií
 • Sklon
 • Orientáciu

Principiálne začína zónovanie okolo centra energie, centra ľudskej aktivity rodiny či komunity - čím je dom alebo môže byť obec.

Súbor:Zony.png

V skutočnosti nie sú nikdy pekné kruhy, ani pravidelná veľkostná škála. Ovplyvňuje to hlavne sklon a orientácia.

Zóna 1 býva spravidla malá, ak sa ju snažíme spraviť veľkú, tak sa bude ťažko zvládať.

Zóna 2 je väčšia

Potenciálna zóna 3 ešte väčšia.

Veľmi veľká zóna 4

... a vonkajšia zóna 5 môže byť nekonečne veľká.

Súbor:ZonyPoctyNavstevIntenzita.png


Z1 je veľmi často a intenzívne využívaná, pravidelne zbieraná úroda. Všetko čo vyžaduje veľkú starostlivosť a má veľkú hodnotu je v tejto zóne.

V zóne 2 sú návštevy väčšie ale menej pravidelné. Má iné dôvody a ciele využívania.

Z3 je väčšia, návštevy sú väčšie ale ešte menej pravidelné.

Z4 je ešte väčšia, návštevy sú ešte väčšie a ešte menej pravidelné

Z5, tu chodíme prípadne iba na zber alebo lov

z pohľadu ochrany prírody je strategický celoeurópsky a globálny význam bezcestných území (roadless areas), či lesného vnútra (forest interior)


Toto je plánovanie z vnútra smerom von. Je to tak kvôli sklonu a orientácii, čo ovplyvňuje množstvo vynaloženej energie, aby bola efektívna. Veľa tradičných obcí v minulosti v Európe bolo takto zónovaných. Aj umiestnenie obcí bývalo citlivo - nie v prudkých svahoch. Tesne v okolí bývali políčka a ovocné stromy a za nimi v okolí obce zvieratá,s možnosťou vstupu do mesta, aby sa dali ľahko využívať boli spracované priamo v obci. Z pohľadu šetrenia energia boli efektívne rozložené prvky. Transport v tom období nebol ľahký. Za nimi boli lesy, kde sa zber úrody robí veľmi zriedkavo ale náročne.

Zóna 1

 • najintenzívnejšie využívaná zóna
 • pre bežnú rodinu s 2 -3 deťmi má zvyčajne veľkosť 1/4 akru = 10 árov
 • 50% z tejto plochy sú chodníky, cesty, dom, stavby
 • zeleninová záhradka, veľmi druhovo pestrá, každý deň zber (podľa klímy), sadí sa tu 4-6x za rok (aby sme mohli mať úrodu celý rok)
 • ovocné stromy pestované úsporne ako stĺpovité alebo na špaliéroch, s viac odrodami na jednom podpníku
 • matečné stromy z ktorých odstrihávame konáriky na rozmnožovanie
 • rastliny s vysokou cenou a ťažko pestovateľné
 • veľa treláží, využitie vertikálneho priestoru, tieň, využitie opadavých stromov, aby sa v zime mohli slnečné lúče dostať k domu
 • škôlka, skleník, fóliovník, tienená škôlka
 • miesto na uskladnenie semienok
 • sklad jedla pre zvieratá
 • sklad náradia / dieľňa / garáž
 • miesto na sušenie prádla
 • tiché zvieratá, červy, zajace, holuby, prepeličky, morčatá
 • nádoby na uskladnenie vody, záhradné jazierka
 • skalničky, bylinková špirála
 • bylinková záhrada,
 • veľa oplôtkov

Rovno na okraji zóny 1, ďalej

 • kompost
 • kurníky pre sliepky a kačice

Medzi týmito prvkami hľadáme užitočné spojenia.

Zachytávame tu zo striech a chodníkov vodu.

Zónu 1 neplánujeme veľmi veľkú, lebo ju nikdy nebudeme schopný ukončiť. Táto zóna býva aj v mestskom prostredí.

Aj zóna 3 sa cez zóna2 môže priblížiť na hranicu zónu 1 ako miesto kde dojíme.

Ak tu nemáme pôdu pokrytú cestou, stavbami, chodníkami, ak ide o živý systém, máme tu veľkú druhovú pestrosť a pôdu tu udržujeme silno mulčovanú.

V tejto zóne máme zvyčajne najmenšie vodné plochy.

O typických divožijúcich druhoch sa dočítate na príslušnej stránke venovanej zóne 1 - volanie divočiny na permakultúrnom pozemku

Zóna 2

Zóna 2 je už o niečo väčšia zóna. Hydinu nikdy nepúšťame v zóne 1 na voľno, maximálne v prenosných oplôtkoch. Výnimkou sú holuby, ktoré lietajú slobodne. Ale oplôtky zvierat v zóne 1 môžu tvoriť hranicu so zónou 2, kde ich môžeme púšťať.

Tu sa nachádza jedlý les. Ten typ jedlého lesa, ktorý je najviac druhovo pestrý z celého nášho pozemku. Vzácne druhy so špecifickými podmienkami. Niekde ho nazývajú lesná záhrada.

Hlavné plodiny - menej druhovo pestré ako zeleninová záhrada v zóne 1, veľké plodiny, vyžadujúce veľké miesto, kukurica, tekvice, zemiak, melóny, batáty. Sú tu aj druhy určené pre zimnú zásobu.

V mnohých klímach, tradičné v miernej klíme, sú tu stromy pre palivové drevo - hlavované, kopicované. Produkty pre pletenie z prútov, koly pre oplôtky. Veľmi vhodné je kúrenie raketovými pieckami, pretože má veľmi malé znečistenie, používajú sa malé paličky. Súbežne je k raketovej piecke pripavnené aj sedenie, ležanie, ktoré je dymom zohrievané. Z dymu sa dajú destilovať rôzne produkty, ako acetón.

Jedlo pre zvieraté, ktoré odsekávame a dávame zvieratám.

V tejto zóne nie je tak veľa mulčované, skôr pôdopokryvné živé rastliny pokrývajú pôdu a plus pravidelne odsekávame z podporných druhov konáriky (chop and drop) a tým vytvárame mulč. Mulč tu rastie priamo na mieste.

Ak tu máme vodnú plochu, už je o niečo väčšia ako v zóne 1.

O typických divožijúcich druhoch sa dočítate na príslušnej stránke venovanej zóne 2 - volanie divočiny na permakultúrnom pozemku

Zóna 3

O stupeň znovu jednoduchšia zóna. Hlavne pasienky pre naše zvieratá s väčším jedlým lesom. Rôzne produkty, drevo, ovocie, orechy a krmivo pre zvieratá. Niekde sa zvieratá posielajú v určitom ročnom období do takéhoto lesa, aby sa nakŕmmili naprodukciou úrody. Zvyčajne sa nechajú oplotené a zvieratá jedia tie, čo prečnievajú a ukrývajú sa tu v tieni. Nedávame tu druhy stromov, ktoré su alelopatické voči našim pastvinám.

Môžu tu byť políčka pre úrodu určenú na predaj.

Tu je oproti zóne 2 ešte viac hrubo mulčované , pod stromami sú hrubé konáre, vetvy, pne a lístie.

Vodné plochy tu máme už rozsiahle.

O typických divožijúcich druhoch sa dočítate na príslušnej stránke venovanej zóne 3 - volanie divočiny na permakultúrnom pozemku.

Zóna 4

Hospodársky les rôzneho zamerania. Môže byť zameraný na stavebné drevo, huby, orechy a podobne.

Na hranici so zónou 3 môže takisto prečnievať a slúžiť ako potrava zvieratám.

V tejto zóne máme najväčšie vodné plochy.

O typických divožijúcich druhoch sa dočítate na príslušnej stránke venovanej zóne 4 - volanie divočiny na permakultúrnom pozemku

Umiestnenie zón

Príklad na pozemkov obdĺžnikového tvaru.

Pozemok č.1: zóna 5 v pravej časti je tu preto, lebo je tu napríklad hlboké údolie alebo majiteľ kúpil pozemok so starým lesom a chce ho zachovať. Tvar sa mení podľa využiteľnosti. Zóna 2 a 3 sú na plochejšom sklone. Tieto zóny sú rôzneho tvaru, podľa sklonu a sektorov. Samozrejme, nemusia byť vždy všetky existujúce. Veľa zavisí od požiadaviek a predstáv majiteľa.

Pozemok č.2: otvorné plochy pred domom, smerom k slnku (zóna 3). Zóna 5 môže byť prírodný les na svahu.

Pozemok č.3: Zóna 4 je často používaná ako okraj pozemku, ohraničenie. Pásy jedľého lesa môžu byť potom spojnicou naprieč zónou 3 na vrstevnici.

Samozrejme, podľa klímy a situácie kde sa nachádzame rôzne hodnotíme aj

Sklon, orientácia - sektory

Sektory sa týkajú rôznych energií prichádzajúcich ale prechádzajúcich cez dizajnované územie:

 • slnko, východ a západ slnka, dráha v zime a v lete, v rôznych klimatických pásmach
 • voda, hrozba povodní
 • vietor, podľa ročného obdobia, zimný mrazivý vietor, chladivý nočný, prinášajúci vlhkosť od mora, horúci suchý - nebezpečie požiaru
 • oheň, nebezpečie zvýšené horúcim vetrom v lete, blízkosť púšte v mediteránnej oblasti, kde je veľké množstvo suchej vegetácie v letnom období
 • hluk, z vonku z iných pozemkov, ciest, závodov
 • smrad, z fabrík alebo z fariem hospodárskych zvierat
 • pohľady, chcené pekné pohľady alebo škaredé pohľady

V otázke sektorov potrebujeme vedieť, či sú tieto rôzne energie potrebné doviesť do územia alebo preč z územia. Súhra sektorov a zón rozhoduje kam umiestniť konkrétne druhy rastlín a živočíchov.

Orientácia


Najdlhšia dráha slnka na obed 21.júna, Slovensko
Orientácia sa týka umiestnenie prvkov smerom k slnku alebo naopak do tieňa. Podľa toho, akú má prvok funkciu a potreby. Vedieť dráhu slnka na oblohe v rôznych ročných obdobiach je treba vedieť v každom klimatickom pásme. Takisto je dôležité vedieť, že ranné slnko je miernejšie po chladnej noci ako večerné slnko po celodennej pálave je intenzívnejšie. Napríklad orientáciu domu vyžaduje poznať dráhu slnka v rôznych ročných obdobiach, východ a západ slnka.Najkratšia dráha slnka na obed 21.decembra, Slovensko

Sklon

Sklon je dôležité hľadisko o tom, kam umiestniť prvky. Gravitácia je veľmi významná pre vodu, ktorá môže pritekať vďaka gravitácie do zásobárne, studený vzduch tečie po svahu dole, ťažké predmety sa ľahko kotúľajú smerom dole, teplý vzduch stúpa hore, svah orientovaný smerom k slnku prijíma veľa slnečnej energie a dom umiestnený uprostred svahu môže využívať maximálny slnečný ohrev, gravitačnú vodu a nižšie časti sä úrodné. Les umiestnený vyššie je zdrojom živín, ktoré postupne nesie voda do nižších častí.

Nebezpečie požiarov z vonku

Lesné požiare, ochrana pred nimi pomocou nehorľavých druhov stromov vysadených v okolí miest, obcí, osád a fariem. Sadené na swejloch, ktoré zabezpečia vodu. Vodu viesť z pevných povrchov, striech miest, tiež zo spracovanej sivej alebo i čiernej vody.

Vyžaduje to:

 1. Súhlas ochrany prírody s cudzími drevinami
 2. Súhlas inžinierov aj v prípade, že nie je možné dopredu vypočítať presne technické hodnoty vsiakavosti swejlu, až rast biologického ochranného systému je dobrý indikátor úspechu
 3. Spoluprácu vlády pri riešení vlastníckych práv na dotknutých pozemkoch


Nehorľavé dreviny:


Náhodná kombinácia prvkov

Myšlienka tohoto postupu je vypísať si rôzne prvky jedného typu a iného typu a premýšlať nad užitočnosťou rôznych netypických kombinácií a interakcií nasledujúcich spôsobov:

 • pripojiť k
 • nad
 • pod
 • obsahuje
 • cez
 • na
 • vedľa

Kombinácie môžu byť užitočné, nezvyčajné, bizarné až na prvý pohľad nefunkčné. V závislosti kde, v akom klimatickom pásme.


Chinampas
Loď v chinampas v roku 1912
Lancha atada en la entrada de una chinampa
Loď pri vchode do chinampas

Spojenie prvkov, jednoduchosť a účinnosť

Spojením prvkov môžeme dosiahnuť nečakanú účinnosť. Niekedy už dávno zabudnutú.


Ako je fúrik z kolesom v strede a s plachtou, kde koleso nesie váhu a nie my. Sail assisted wheelbarrows (2)


Tiež môžme znovuobjaviť vodný mlyn, efektívny stroj minulosti.Pozorovanie

 • otvorená mysel, akoby meditatívny stav, bez myslenia
 • bez predsudkov, bez dopredu pripravených myšlienok
 • sedieť dosť dlho, pozorovať a klásť si otázky


ak niečo príde na um, treba si to zapísať, nepremýšľať nad tým

len prijímať, pozorovať, nedizajnovať


sú veci, čo pohrúžený v myšlienkach nevidíme... tiene v doline, zviera sa niekde mihne...

Ak máme pocit, že sme všetko nevideli, asi chýba takáto prechádzka, pozorovanie bez myšlienok.

Neignorovať takého pozorovanie.

Zdroje informácií

 1. Geoff Lawton online PDC course

Ďalší materiál na štúdium

 1. Bill Mollison Permaculture Lecture Series, On-Line

Koncepcie a hlavné myšlienky permakultúry <- predchádzajúca nasledujúca -> Vzory, matrice

Osobné nástroje
title