Permakultúra je dizajnérsky systém. Je to systém pre trvalo udržateľný život na Zemi, ktorý prináša úžitok všetkým organizmom.

Jedlý les

Z Permaculture

Prejsť na: navigácia, hľadanie


Dusík viažuce druhy, stromy, kroviny a byliny - leguminózy


Zdroje informácií

http://www.e-svet.biz/permaculture/index.php?title=Jedl%C3%BD_les&action=edit

  1. Fukuokas food forest EN
  2. engineers grow food forest ted video
  3. Jason Wilson want carbon soil add mycorrhizae o význame mykoríznych húb v porovnaní so saprofytickými, dôležité preto pridát do jedlého lesa také druhy kríkov a stromov čo majú takúto spoluprácu s mykorhíznymi hubami ako dub, borovica, breza, hrab, oliva
Osobné nástroje
title