Permakultúra je dizajnérsky systém. Je to systém pre trvalo udržateľný život na Zemi, ktorý prináša úžitok všetkým organizmom.

Zemné práce

Z Permaculture

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Ľudia od dávna upravujú svoje okolie a robia zemné úpravy. V permakultúre úpravy pôdy slúžia na harmonizáciu fungovania krajiny s pozitívnym efektom na zlepšenie zachytenia vody a jej spomalenie zasiakavaním. Tieto úpravy možno urobiť mikro aj makro, podľa veľkosti územia, ručne alebo strojmi. Robia sa na začiatku prác na ploche, ktorá má byť trvalo udržateľná. Tieto práce už netreba neskôr opakovať. Fungujú automaticky a samostatne. Pri veľkých územiach sa oplatí objednať si silné stroje.

Úloha je zachytiť vodu, roztiahnuť po pozemku a nechať pomaly zasiaknuť.

Vytvoríme zasiakavací kanál. V princípe je základom zárez do svahu v línii vrstevnice. Takéto rovné plochy do svahu poznáme pri výstavbe nových domov alebo nových ciest.

Ukážka zo Slovenska, Krupina

Pozor na bezpečnosť, odkrytý svah nesmie byť kolmý! Zrútil by sa. Podobne aj výplň pod zárezom je málo stabilná. Pri zasiakavacom kanáli slúži ako spomaľovač vsakovania. Preto sa vyťažený materiál odkladá pod zárez, mieša sa spolu s úrodnou pôdou, ktorá bola odťažená a neutláča sa (!!), ostáva mäkká.


Čím je svah prudší tým je viacej materiálu a tým dôraznejšia je otázka bezpečnosť vykopaného svahu. Naopak, čím je sklon svahu jemnejší, tým viacej ostávame zasiakavacím kanálom iba v úrodnej vrstve pôdy.


Zasiakavací kanál je súčasne aj systém vhodný na vysadenie stromov. Najväčšie a najrozsiahlejšie práce za účelom zachytávania vody sa robia v suchých oblastiach.


Plánovanie zemných prác

Zameranie v teréne. Prieskum cieľového územia, kedy vyhľadávame:

  • najnižšie a najvyššie položené miesta,
  • najdlhšie a najkratšie rozmery územia.

Vyhľadávame potenciál najvyššieho a najdlhšieho okraja pozemku. Sledujeme miesta zdroja vody zo susediacich pozemkov. Potrebujeme zistiť koľko vody dokážeme zachytiť.

Sledujeme tvrdé a mäkké povrchy pozemku a susediacich plôch. Podstatná informácia, aby sme si spravili predstavu, aké objemy vody môže prietiecť zo susediacich pozemkov.


Dôležité je časové nastavanie prác. Najmä ak ide o rozľahlé pozemky. Zemné práce náhle vytvoria voľnú otvorenú niku a preto po dokončení prác dávajú príležitosť svojou otvorenosťou povrchu obsadiť cieľovými rastlinnými spoločenstvami. Toto musím načasovať a pripraviť. Veľmi rýchlo musíme priestor obsadiť.

Schematická ukážka postupu

Schematická ukážka ako postupovať a kam takýto pozemok sa môže vyvíjať:


Rozloha 2.5 ha, typický jednoduchý pozemok. Na spodnej strane cesta, dom a k nemu rovná cesta. Slnečná stráň, jednoduchá pastvina. Vidíme bočný pohľad, pohľad zhora a dráhu slnka.

Zasiakavacie kanály a iné zemné práce permakultúra

anglicky: "swales" SWALES for WATER RETENTION: more FERTILITY  • otázky a odpovede: Geoff Lawton Swales on Flat Properties (zasiakavacie kanály na plochách pozemkoch) youtube video
Osobné nástroje
title