Permakultúra je dizajnérsky systém. Je to systém pre trvalo udržateľný život na Zemi, ktorý prináša úžitok všetkým organizmom.

Elementy nášho dizajnu - podrobnejšie

Z Permaculture

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Koncepcie a hlavné myšlienky permakultúry → Elementy nášho dizajnu - podrobnejšie


každý element má produkt a produkt môže byť využitý systémom, napríklad na zvýšenie úrodnosti pôdy, kontrolovať vegetáciu a tiež produkovať niečo, čo môžeme priamo využiť, využiť pre naše stavby, palivové drevo, jedlo - rôzne druhy produktu, funkcia je tiež produkt.

Súbor:KonceptyDefinicaElementu.png

V našom systéme bude prebiehať neustála premena. Zbytky jedla na mušie larvy alebo na dážďovky, ich produkt na zúrodňovač ktorý se mení na vegetáciu ktorá je spasená zvieratami ktoré produkujú hnoj ktorý zmeníme na kompost ktorý je premenený na inú vegetáciu. Náš systém je organizmus sám o sebe.

Naše hore uvedené prírodné systémy (hierarchia pôdotvorby) fungujú presne takto. Sú to systémy plné rastlinných a živočíšnych druhov, štruktúry sú tam vo forme krajinných prvkov ako potoky, skaly a útvary dané reliéfom. Prebiehajú tam všetky možné interakcie a cykly. Na takýto systém možno pozerať ako na organizmus. Sú vzorom a podľa nich sa snažíme dizajnovať aj náš systém. Vyskladáme elementy tak, aby neboli straty a úniky. Konverzie energií nie sú nikdy 100% efektívne, vždy je nejaká strata, no súčasne systém neustále produkuje energiu. Sme v otvorenom systéme, energia neustále prichádza, určitá časť energie systém opúšťa ale cykly vo vnútri systému nemajú straty. Úrodnosť pôdy neustále narastá, pôdotvorba stále prebieha - mimochodom pôda je najlepší indikátor, ktorý môžeme využiť - kedže je to základný zdroj. Nie je možné byť trvalo udržateľný a pritom strácať kvalitu a kvantitu pôdy. To je nemožné. Často o pôde hovoríme ponižujúco. Pôda nie je špina - je to základný zdroj.

Vieme že zdroj energie je slnko. Všetka energia k nám prichádza cez energiu slnka. Súbor:KonceptySlnko.png

Ak sa pozrieme na produkciu moderného poľnohospodárstva, vidíme industrializáciu a zjednodušovanie produkcie vo vzťahu k trhu a pohodliu industrializovaných ľudí, centralizovanú okolo jedného využitia. Súbor:KonceptySlnkoPolnohospodarstvo.png

Nakreslíme aj vždyprítomnú stratu energie. Súbor:KonceptySlnkoStrata.png

Čo tu máme je požiadavka na veľké množstvo vstupnej energie aby to bolo vôbec realizovateľné a výstup je zjednodušený iba vo forme peňazí. Nie je tu pôdotvorba, lebo tu nie sú žiadne interakcie, iba jeden prvok, nie je tu pôdotvorba lebo tu nie je žiadny ekosystém. Súbor:KonceptyVstupVystupPolnohospodarstvo.png


Koncepcie a hlavné myšlienky permakultúry → Elementy nášho dizajnu - podrobnejšie

Osobné nástroje
title