Permakultúra je dizajnérsky systém. Je to systém pre trvalo udržateľný život na Zemi, ktorý prináša úžitok všetkým organizmom.

Pôda

Z Permaculture

Prejsť na: navigácia, hľadanie


Živý systém, spájajúci elementy, je zdrojom minerálov, zdrojom nášho zdravia a pritom je ľuďmi najmenej chápaný, chybne pomenovaný. Pritom je tak veľmi dôležitý.

Väčšina ľudí tému pôda vôbec nepovažuje za zaujímavú pritom je to najvýznamnejší a na život najbohatší element. Je to element ktorý indikuje trvalú udržateľnosť. Trvalosť neexistuje bez toho aby sme neustále budovali a obohacovali pôdu. Budovanie pôdy a jej obohacovanie - má v skutočnosti nesmierny význam.

Obsah

Kolaps úrodnosti pôdy

Kompost, chémia v poľnohospodárstve

Testovanie pH, kyslé a zásadité pôdy

pH a schopnosť pôdy poskytovať minerálne látky pôde, úloha burín, mravce

Obohatenie úrodnosti pôdy, Berkley-ho metóda 18-dňového kompostu

 • Kompost, čaj z kompostu a extrakt z kompostu
 • Bio fertilizer - dilúcia
 • Mulč - vysoký podiel uhlíka/vysoký podiel dusíka
 • Źijúci mulč
 • Červie farmy


Zdroj informácií

 1. Mycorrhizal Fungi

... dopísať

Sú stovky metód kompostovania.


Berkley 18 dňový kompost.

alebo sa dá natiahnuť na 30 dní.

Táto metóda vyučuje kompostovaniu, vidíme ako sa proces deje. Ak dokážete túto metódu, zvládnete aj iné.

Pravidlo ktorého sa môžeme držať - ak to žilo, môžete to žiť znovu. Ide veľmi o pomer uhlíka a dusíka. Pomer sa pohybuje v rozsahu od 25-30 dielov uhlíka : 1 dielu dusíka.

Môžeme spraviť aj veľmi jednoduchý, ale nezáživný kompost.

Piliny   500 : 1
Ryba     7 : 1
Moč      1 : 1
Slepačí trus 12 : 1
Trus holubov 10 : 1
Králik    8 : 1
H.dobytok  18 : 1
Kone     20 : 1
Zelené hnoj. 25 : 1


Pravidlo minimálneho objemu 1 m3 ale nie vyšia kopa ako 1.5 m. Radšej robíme dlhý val.

Treba nám len pár jednoduchých nástrojov, vidly s dlhovou rúčkou, 3 - 5 ihiel a hrable.

Pripravíme si tri kopy po 0.3 m3 posekaného uhlíkatého materiálu ako listy, suchá tráva, kopu vysoko dusíkatého materiálu a čerstvého zeleného materiálu.

Všetky tri zmiešame do 1 kopca a nakonci polejeme, kým netečie z dola.

Do stredu môžeme dať aktivátor. Aktivátor môže byť zviera, ryba, čerstvo odtrhnutý kostihoj (aj yarron, nettles), alebo starý kompost,

na 4. deň prehádžeme na 6. deň prehádžeme - dosahuje max teploty na 8. na 10. - stmavne na 12. na 14. na 16. na 18.

Kompost za 18 dní, pokračovanie, riešenie problémov s kompostom

Čaj z kompostu, biologické zvyšovanie úrodnosti

Obohacovanie pôdy minerálmi prostredníctvom prídavkom do krmiva dobytka, ďážďovkové farmy

Zdroje informácií

 1. Jason Wilson want carbon soil add mycorrhizae] Open Permaculture School, o význame mykorhíznych húb pri ukladaní CO2 do pôdy v porovnaní so saprofytickými hubami
Osobné nástroje
title