Permakultúra je dizajnérsky systém. Je to systém pre trvalo udržateľný život na Zemi, ktorý prináša úžitok všetkým organizmom.

Kategória:Osobná korešpondenčná asistencia

Z Permaculture

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Základné kroky pre Vašu osobnú a rodinnú bezpečnosť

Informácie v tejto sekcii hovoria o tom, čo nám hrozí osobne a čo má urobiť každý z nás, aby zvýšil osobnú a rodinnú bezpečnosť v zmysle nestať sa obeťou výpadkov a krachov. Jednoduché a finančne nenáročné až po zložitejšie opatrenia zhrnuté z rôznych zdrojov. Stretneme sa s menami ako Chris Martenson, Peter Bane, Geoff Lawton, Juraj Mesík a Robert T. Kiyosaki. Zariadime sa aj podľa záverov ľudí čo prežili krízu v Argentíne a v Grécku.

Budovanie Vášho vlastného trvalo-udržateľného systému, pokrývajúceho Vaše potreby a prospešného pre prírodu

V tejto časti môžeme hovoriť o kurze - ide o to, aby ste získal znalosti o tom ako sa vytvára trvalo udržateľný systém, ako pracuje permakultúrny dizajnér a hlavne tieto znalosti vedel prakticky uplatňovať a vytvárať tak trvalo-udržateľnú realitu.

Úlohou dizajnéra je vedieť kam rozmiestniť veci a dôvod prečo tam majú byť. Dobrý dizajnér sa opiera o množstvo prístupných prvkov, o informácie o nich, má schopnosť harmonicky využívať tieto informácie. Nie je pritom nutné aby vedel stavať ako inžinier alebo aby bol profesionálny záhradník. Nemôžeme vedieť všetko. Naplánujeme implementáciu a samotnú realizáciu vykonajú skúsení ľudia v tom ktorom obore. Samozrejme, môžeme zbierať skúsenosti a stať sa schopným tvorcom, v našej korešpondencii získame znalosti čo a ako pospájať a prečo.

Permakultúra je cesta meniť veci praktickým a pozitívnym spôsobom. Zakladá sa na pozitivizme a je orientovaná na RIEŠENIE.

Permakultúra vychádza z práce Billa Mollisona a Davida Holmgrena. Vydali diela "Permaculture 1", "permaculture 2". Vrcholné dielo Bila Mollisona je "Permaculture design manual", má 14 kapitol. Podľa nej sa vyučujú všetky kurzy na získanie certifikátu permakultúrneho dizajnéra. Aj osnova nášho korešpondečného kurzu sa bude držať týchto kapitol s tým že kapitoly 10,11 a 12 spojíme do jednej porovnávacej analýzy.

Tvorba ochranársko-permakultúrnych námetov, ktoré sú Vám blízke

Budeme hľadať možnosti ako dosiahnuť to, aby Vás ochrana prírody naďalej živila, aby sme si rozšírili záber donorov, aby sme vytvorili systém ktorý je pre Váš objekt záujmu - živočícha, rastlinu či biotopov - domovom a súčasne aj živý ľudí a tým pádom ho iní ľudia môžu kopírovať a taký systém vytvárať.

Budeme si o nich písať formou nápadov, námetov a inšpirácií.

Táto kategória momentálne neobsahuje články ani multimediálne súbory.

Osobné nástroje
title