Permakultúra je dizajnérsky systém. Je to systém pre trvalo udržateľný život na Zemi, ktorý prináša úžitok všetkým organizmom.

Práva skupiny používateľov

Z Permaculture

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Toto je zoznam skupín používateľov definovaných na tejto wiki a ich prístupových práv.

Môžete si prečítať ďalšie informácie o jednotlivých právach.
SkupinaPráva
(všetci)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Vytvárať diskusné stránky (createtalk)
 • Vytvárať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (createpage)
 • Čítať stránky (read)
Používatelia
(zoznam členov)
 • Nahrávať lokálne súbory, ktoré majú prednosť pred zdieľaným úložiskom (reupload-shared)
 • Nahrávať súbory (upload)
 • Označovať úpravy ako drobné (minoredit)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Prepísať existujúci súbor (reupload)
 • Presunúť koreňové stránky používateľa (move-rootuserpages)
 • Presunúť stránky aj s podstránkami (move-subpages)
 • Presúvať stránky (move)
 • Upravovať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (edit)
 • Vytvárať diskusné stránky (createtalk)
 • Vytvárať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (createpage)
 • Čistiť vyrovnávaciu pamäť stránky bez potvrdzovacej stránky (purge)
 • Čítať stránky (read)
zaregistrovaní používatelia
 • Upravovať čiastočne zamknuté stránky (autoconfirmed)
Boti
(zoznam členov)
 • Byť považovaný za automatický proces (bot)
 • Nechať úpravy automaticky označiť ako strážené (autopatrol)
 • Nevytvoriť presmerovanie zo starého názvu pri presúvaní stránky (suppressredirect)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Používať vyššie limity v požiadavkách API (apihighlimits)
 • Pri drobných úpravách diskusnej stránky nevypisovať hlásenie o nových správach (nominornewtalk)
 • Upravovať čiastočne zamknuté stránky (autoconfirmed)
Správcovia
(zoznam členov)
 • Blokovať ostatných používateľov (block)
 • Hľadať v zmazaných stránkach (browsearchive)
 • Importovať stránky nahraním súboru (importupload)
 • Importovať stránky z iných wiki (import)
 • Mazať stránky (delete)
 • Mazať stránky s veľkou históriou (bigdelete)
 • Meniť úroveň zamknutia a upravovať zamknuté stránky (protect)
 • Nahrávať lokálne súbory, ktoré majú prednosť pred zdieľaným úložiskom (reupload-shared)
 • Nahrávať súbor z URL adresy (upload_by_url)
 • Nahrávať súbory (upload)
 • Nechať úpravy automaticky označiť ako strážené (autopatrol)
 • Neovplyvnené obmedzeniami (noratelimit)
 • Obchádzať automatické blokovanie proxy serverov (proxyunbannable)
 • Obchádzať blokovanie IP adries, rozsahov a automatické blokovanie (ipblock-exempt)
 • Obnoviť zmazanú stránku (undelete)
 • Označiť vrátené úpravy ako úpravy robota (markbotedits)
 • Označiť úpravy ako strážené (patrol)
 • Poslať trackback (trackback)
 • Používať vyššie limity v požiadavkách API (apihighlimits)
 • Prepísať existujúci súbor (reupload)
 • Presunúť koreňové stránky používateľa (move-rootuserpages)
 • Presunúť stránky aj s podstránkami (move-subpages)
 • Presunúť súbory (movefile)
 • Presúvať stránky (move)
 • Rýchlo vrátiť úpravy posledného používateľa, ktorý upravoval danú stránku (rollback)
 • Upravovať CSS a JS súbory ostatných používateľov (editusercssjs)
 • Upravovať správy používateľského rozhrania (editinterface)
 • Upravovať čiastočne zamknuté stránky (autoconfirmed)
 • Vytvárať nové používateľské účty (createaccount)
 • Zablokovať používateľovi posielanie emailu (blockemail)
 • Zobraziť zoznam nesledovaných stránok (unwatchedpages)
 • Zobrazovať zmazané položky histórie bez ich plného textu (deletedhistory)
Byrokrati
(zoznam členov)
 • Neovplyvnené obmedzeniami (noratelimit)
 • Upravovať oprávnenia ostatných používateľov (userrights)
Osobné nástroje
title